After-Work Dinner 26.07.2023

Restaurant Sodam 소담 (1,Rue d’Orval, L-2270 Luxembourg)

Spontan Treffen mat engem klengen Grupp am neien koreaneschen Restaurant Sodam.

Get in touch with us !